کمیته اخلاق در پژوهش

333
 

                                    اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش

 

جناب آقای دکتر سید احمد   هاشمی

   رئیس کمیته

ریاست دانشگاه

استادیار گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر امیر امانی

   دبیر کمیته

معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات

استاد گروه  زیست فناوری و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر محمدرضا صفدری 

   معاون آموزشی

استادیار گروه ارتوپدی، بیهوشی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر بهرام بیباک

 

  پژوهشگر

دانشیار فیزیولوژی انسانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب اقای دکتر افشین دلشاد

  پژوهشگر

معاون بهداشتی و مدیرگروه مبارزه با بیماری ها  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر محمدرضا تقوی

   متخصص اخلاق     پزشکی

استادیار  گروه بیماری های عفونی و گرمسیری و مدیر گروه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر جمال کسائیان

   پژوهشگر

استادیار بیوتکنولوژی دارویی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر مرتضی رستگار

   روحانی

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري]

جناب آقای دکتر حمیدرضا شرکاء

  متخصص آمار/  اپیدمیولوژی

اپیدمولوژیست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر جاوید راسخی

   مشاور علمی

استادیار  بیماری های دهان فک و صورت  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سرکار خانم دکتر زهرا عامری

    حقوقدان

استادیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه بجنورد

جناب آقای دکتر رضا رحیمی

   نماینده جامعه

رییس شبکه دامپزشکی بجنورد

جناب آقای دکتر امید توپچیان

    مشاور کمیته

مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 
از مجموع 1 رأی